kommunelogo

Vi gjør nødvendig vedlikehold på kommunens nettsider.
Det betyr at enkelte sider og skjemaer er nede i en kort periode

Vakttelefoner:

Legevakt: 116 117
Barnevernvakt: 38 07 54 00
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Vakttelefon Ingeniørvesenet: 38 02 93 63
Vakttelefon Byggservice: 977 61 219
Vakttelefon Kristiansand Boligselskap: 905 35 433
Tolketjenesten Tolk Sør: 913 13 391
Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
Krisesenter for menn: 913 66 524